Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Droga Krajowa nr 57

Bartoszyce - Szczytno - Przasnysz - Maków Mazowiecki - Pułtusk

Droga krajowa nr 57 (DK57) przebiega przez dwa województwa: warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie. Swój początek ma pod Bartoszycami, na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 51. Następnie kieruje się na południe do Biskupca, w okolicach którego krzyżuje się z drogą krajową nr 16. Później w Szczytnie łączy się między innymi z drogą krajową nr 53. Dalej trasa wiedzie w kierunku Mazowsza. Po przejściu przez Maków Mazowiecki, gdzie krzyżuje się z drogą krajową nr 60, dochodzi do drogi krajowej nr 61 na północ od Pułtuska.
DK53 jest drogą o znaczeniu regionalnym, uzupełniającą podstawową sieć drogową państwa. Jest to jedna z trzech dróg krajowych łączących Warmię i Mazury z Mazowszem, a pośrednio z Warszawą. W województwie mazowieckim jest kręgosłupem komunikacyjnym północnej części regionu i najkrótszą drogą na Mazury dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Zarządcą DK57 na Mazowszu jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie.
W ramach budowy planowanej obwodnicy Pułtuska przewiduje się zmianę przebiegu DK57. Szczegóły znajdują się na stronie poświęconej drodze krajowej nr 61.

Przebudowa DK57 w Przasnyszu (km ok. 148)
W ramach projektu przeprowadzono remont mostu nad rzeką Węgierka w ciągu drogi krajowej nr 57 oraz przebudowę dwóch skrzyżowań na ronda. Inwestycję zrealizowano w roku 2010. Podstawowym celem inwestycji będzie rekonstrukcja drogi oraz poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, w tym mieszkańców.
Poniżej prezentujemy rysunek orientacyjny oraz elementy projektu mostu.


Orientacja 2,23 MB

Projekt stałej organizacji ruchu 0,46 MB

Projekt remontu mostu 5,56 MB

Przebudowa DK57 w Chorzelach (km 119+000 - 123+000)
W ramach projektu całkowicie przebudowano drogę na odcinku 4 kilometrów, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 616 w Rembielinie do północnego wylotu z miasta. Wyremontowano również most nad rzeką.
Inwestycję zrealizowano w latach 2009 - 2010.