Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Droga Krajowa nr 85

Nowy Dwór Mazowiecki - Kazuń Nowy

Droga krajowa nr 85 (DK85) jest najkrótszą drogą będącą w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział Warszawa. Według oficjalnych danych jej długość wynosi 4774 metry. Cały jej przebieg znajduje się na terenie gmin Nowy Dwór Mazowiecki oraz Czosnów. Swój bieg rozpoczyna na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 62 na północny wschód od Twierdzy Modlin, następnie przechodzi mostem przez rzekę Narew tuż przed jej ujściem do Wisły. Na krótkim odcinku cypla krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 631 (DW631) oraz DW630. Następnie przekracza kolejnym mostem rzekę Wisłę, aby skrzyżować się z DW575. Swój bieg kończy na węźle "Kazuń" drogi ekspresowej S7. W tym węźle zaczyna się również DW579.
Na całej swojej długości DK62 ma jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu. Droga spełnia wymogi drogi klasy głównej. Wątpliwe jest, aby podjęto decyzję o jej podniesieniu do klasy głównej ruchu przyspieszonego. Niezbędna jest za to jej renowacja i uzupełnienie brakującego pobocza oraz chodników (ciągów pieszo-rowerowych).
Historycznie DK85 (choć z inną numeracją) była niezwykle istotna. Do czasu budowy mostu na Wiśle pod Zakroczymiem w ciągu obecnej drogi S7 (1990 r.) był to szlak drogowy łączący Warszawę z północną Polską. Obecnie DK85 swoją rolę zawdzięcza przede wszystkim dwóm mostom (nad Wisłą i Narwią), oraz bliskości Portu Lotniczego w Modlinie. Razem z trasami DK62 i S7 tworzy węzeł drogowy wokół Nowego Dworu Mazowieckiego.

Poniżej rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin Nowy Dwór Mazowiecki oraz Czosnów pokazujące przebieg drogi


2 arkusze 4,99 MB