Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Projekt budowlany Raport ooś

Autostrada A2 z Łodzi do Warszawy

wraz z węzłem "Stryków" (A1/A2)


Odcinek autostrady pomiędzy Łodzią (wezłem "Stryków") a Warszawą (węzłem "Konotopa") stanowi element autostrady A-2 granica państwa - Świecko - Poznań - Łódź - Warszawa - Biała Podlaska - Kukuryki - granica państwa zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Autostrada pomiędzy Łodzią i Warszawą na odcinku od km 365+261,42 na wschód od węzła "Stryków" (w którym autostrada A2 będzie krzyżować się z autostradą A1) do węzła "Konotopa" w km 456+239,67 (wraz z węzłem) będzie mieć całkowitą długość 90,975 km. Autostrada funkcjonować będzie jako płatna w zamkniętym systemie pobierania opłat.
Budowę autostrady A2 podzielono na 5 odcinków:
 • Odcinek A od km 365+261,42 do 394+500,00 (o długości około 29,2 km)
 • Odcinek B od km 394+500,00 do 411+465,80 (o długości około 17 km)
 • Odcinek C od km 411+465,80 do 431+500,00 (o długości około 20 km)
 • Odcinek D od km 431+500,00 do 449+100,00 (o długości około 17,6 km)
 • Odcinek E od km 449+100,00 do 456+236,67 (o długości około 7,1 km)

  Oficjalna strona inwestycji: a2strykow-konotopa.pl

  Budowa węzła "Stryków I" stanowi oddzielne przedsięwzięcie realizowane niezależnie od budowanej autostrady A2. Stanowi ona część (wyodrębnioną na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę) zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie autostrady A1 o długości 65,033 km na odcinku granicy województwa kujawsko-pomorskiego do węzła "Stryków" od km 230+817 do km 295+850. Budowany odcinek autostrady A1 wraz z węzłem "Stryków" ma długość 4,85 km.
 • Parametry techniczne autostrady A2:

  - klasa techniczna - A,
  - prędkość projektowa - 120 km/h,
  - prędkość miarodajna - 130 km/h,
  - ilość jezdni - 2,
  - przekrój - 2x2 na odc. Stryków - Pruszków (docelowo 2x3), 2x3 na odc. Pruszków - Konotopa (docelowo 2x4),
  - szerokość pasa ruchu - 3,75 m,
  - szerokość pasa awaryjnego - 3,00 m,
  - szerokość pasa dzielącego - 10 m (w tym rezerwa na 3-ci pas ruchu),
  - szerokość opasek wewnętrznych - 0,50 m,
  - szerokość pobocza ziemnego - 1,25 m,
  - szerokość korony - 34,50 m,
  - obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś,
  - kategoria ruchu - KR6.

  Pomiędzy Łodzią a Warszawą na autostradzie A2 będzie funkcjonować 8 węzłów drogowych:
 • "Stryków I" (km 363+568) z autostradą A1
 • "Łyszkowice" (km 385+260) z drogą wojewódzką Nr 704 Jamno-Brzeziny
 • "Nieborów" (km 398+370) z drogą krajową Nr 70 Łowicz-Skierniewice
 • "Bolimów" (km 406+075) z drogą wojewódzką Nr 705 Sochaczew-Skierniewice
 • "Wiskitki" (km 420+710) z drogą krajową nr 50 Sochaczew-Mińsk Mazowiecki,
 • "Tłuste" (km 439+230) z drogą wojewódzką nr 579 Błonie-Grodzisk Mazowiecki,
 • "Pruszków" (km 451+460,75) z drogą wojewódzką nr 718,
 • "Konotopa" (km 456+239.67) z Południową Obwodnicą Warszawy (S2) i Trasą Armii Krajowej (S8),

 • Prognozowane nateżenie ruchu na autostradzie A2 Stryków - Konotopa

  Prognozowane potoki sporządzono przy założeniu, że samochody lekkie będą płacić 10 gr za km, natomist ciężarowe będą podróżowały za darmo (system winietowy).
  Rok 2011Rok 2013Rok 2015Rok 2020Rok 2035
  OdcinekSDR (ciężarowych [%])SDR (ciężarowych [%])SDR (ciężarowych [%])SDR (ciężarowych [%])SDR (ciężarowych [%])
  Stryków-Łyszkowice (21,7 km)62 500 (26,6)62 900 (23,0)66 900 (23,3)63 500(25,2)88 100 (27,0)
  Łyszkowice-Nieborów (12,4 km)55 000 (26,5)55 400 (21,5)58 700 (22,1)54 100(23,5)76 800 (25,9)
  Nieborów-Wiskitki (21,9 km)54 500 (29,8)58 900 (23,6)62 500 (24,0)56 900 (25,3)73 200 (27,7)
  Wiskitki-Grodzisk (19,0 km)51 800 (29,8)65 900 (23,6)69 000 (24,7)64 800 (25,9)76 100 (29,2)
  Grodzisk-Pruszków (12,3 km)74 600 (19,3)96 800 (16,8)102 300 (17,3)101 800 (17,8)120 600 (20,1)
  Pruszków-Konotopa (4,7 km)85 300 (16,7)122 000 (16,3)128 200 (16,6)130 100 (16,8)158 400 (18,1)
  Wybrane elementy z projektu budowlanego

  Węzeł Stryków (km 363+568)

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE BUDOWY I EKSPLOATACJI
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS OTOCZENIA W REJONIE LOKALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO PLANOWANEJ DROGI
 • WPŁYW NA ZDROWIE LUDZI I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

  Raport sporządza się na potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). W raporcie przedstawia się wyniki analizy wielkości i zasięgu prognozowanego oddziaływania na środowisko projektowanego odcinka autostrady A1 oraz węzła "STRYKÓW" na łącznej długości 4,85 km (od km 291+000 do km 295+850), będących częścią przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A1 na odcinku od granicy województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła "STRYKÓW" od km 230+817 do km 295+850 (tj. ok. 65 km). W opracowaniu analizuje się fazę budowy i eksploatacji. Nie analizuje się fazy likwidacji ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia (nie planuje się likwidacji drogi).

  Streszczenie raportu 2,65 MB

  Zasięg hałasu - 2030 rok 10,8 MB

  Uwarunkowania środowiskowe 3,79 MB

  Urządzenia ochrony środowiska 7,41 MB


 • Odcinek A (km 365+261,42 - km 394+500) i odcinek B (km 394+500 - km 411+465,8)

  (Stryków, Łyszkowice, Nieborów, Bolimów)

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE BUDOWY I EKSPLOATACJI
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS OTOCZENIA W REJONIE LOKALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • WPŁYW NA ZDROWIE LUDZI I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
 • ODDZIAŁYWANIA SKUMULOWANE
 • URZĄDZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA

  Raport sporządza się na potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). W raporcie przedstawia się wyniki analizy rodzajów oddziaływania, wielkości i zasięgu prognozowanego oddziaływania na środowisko projektowanego odcinka autostrady A-2 o długości 29,2 km (od km 365+261,42 do km 394+500).
  Zakres budowy oraz zaprojektowane urządzenia dla analizowanego odcinka autostrady od km 365+261,42 do km 394+500 są przedstawione w projekcie budowlanym wykonanym w kwietniu 2010 r. przez firmę AKA Sp. z o.o. w Warszawie. Analizowany odcinek autostrady A-2 znajduje się na terenie województwa łódzkiego w gm. Stryków, Dmosin i Łyszkowice.  Odc A i B - Klimat akustyczny i planowane wyburzenia 15,7 MB

  Odc A i B - Przyroda nieożywiona 12,9 MB

  Odc A i B - Przyroda ożywiona 14,1 MB

  Odc A i B - Urządzenia ochrony środowiska 15,7 MB


  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE BUDOWY I EKSPLOATACJI
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS OTOCZENIA W REJONIE LOKALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • WPŁYW NA ZDROWIE LUDZI I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
 • OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA OBSZARY NATURA 2000
 • ODDZIAŁYWANIA SKUMULOWANE
 • URZĄDZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA

  Raport sporządza się na potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). W raporcie przedstawia się wyniki analizy rodzajów oddziaływania, wielkości i zasięgu prognozowanego oddziaływania na środowisko projektowanego odcinka autostrady A-2 o długości 16,965 km (od km 394+500 do km 411,465,8).
  Zakres budowy oraz zaprojektowane urządzenia dla analizowanego odcinka autostrady od km 394+500 do km 411+465,8 są przedstawione w projekcie budowlanym wykonanym w kwietniu 2010 r. przez firmę AKA Sp. z o.o. w Warszawie. Analizowany odcinek autostrady A-2 znajduje się na terenie województwa łódzkiego w gm. Łyszkowice, Nieborów i Bolimów.


 • Odcinek C (km 411+465 - 431+500)

  (Wiskitki, Baranów, Jaktorów)

  W dokumencie m.in.:

 • CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS ELEMENTÓW ŚRODOWISKA I ZABYTKÓW
 • OKREŚLENIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARIANTU WSKAZANEGO DO REALIZACJI
 • OPIS ZASTOSOWANYCH DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

  Niniejszy raport sporządzony został w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
  Przedmiotem raportu o oddziaływaniu na środowisko jest odcinek autostrady od granicy woj. łódzkiego / mazowieckiego w km 411+465,80 do km 431+500 na granicy gminy Baranów. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa mazowieckiego, powiatów: Żyrardów i Grodzisk Mazowiecki, na terenach gmin: Wiskitki, Baranów, Jaktorów. Długość analizowanego w niniejszym raporcie odcinka autostrady wynosi 20 034,20 m. W opracowaniu przeanalizowano fazę budowy i eksploatacji. Nie analizowano fazy likwidacji ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia (nie planuje się likwidacji drogi).
  W ramach odcinka poza samą autostradą przewiduje się też budowę węzła drogowego "Żyrardów". budowę MOP "Baranów Północ" i "Baranów Południe" oraz SPO "Wiskitki".


  Streszczenie raportu 2,24 MB

  Ochrona przed hałasem - 2027 rok 34,3 MB

  Urządzenia ochrony środowiska 60,5 MB


 • Odcinek D1 (km 431+500 - 441+143)

  (Jaktorów, Grodzisk Mazowiecki)

  W dokumencie m.in.:

 • LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA WSKZANEGO DO REALIZACJI
 • OPIS ELEMENTÓW ŚRODOWISKA
 • ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO WARIANTU WSKAZANEGO DO REALIZACJI
 • OPIS ZASTOSOWANYCH DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

  Niniejszy raport sporządzony został w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej na etapie pozwolenia na budowę
  Przedmiotem raportu o oddziaływaniu na środowisko jest odcinek autostrady D1 od km 431+500 do km 441+143 o długości 9643,53 m.
  W opracowaniu przeanalizowano fazę budowy i eksploatacji. Nie analizowano fazy likwidacji ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia (nie planuje się likwidacji drogi).
  W ramach odcinka poza samą autostradą przewiduje się też budowę węzła drogowego "Tłuste". oraz SPO "Tłuste".


  Streszczenie raportu 1,00 MB

  Plan orientacyjny 3,87 MB

  Prognozowany zasięg hałasu w 2012 i 2027 r. 0,89 MB

  Zasięg hałasu z ekranami akustycznymi oraz zasięg przekroczeń NO2 w 2012 i 2027 r. 12,3 MB

  Urządzenia ochrony środowiska 9,52 MB

  Projekty obiektów inżynierskich 2,75 MB


 • Odcinek D2 (km 441+143 - 449+100)

  (Milanówek, Brwinów, Pruszków)

  W dokumencie m.in.:

 • LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA WSKZANEGO DO REALIZACJI
 • OPIS ELEMENTÓW ŚRODOWISKA
 • ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO WARIANTU WSKAZANEGO DO REALIZACJI
 • OPIS ZASTOSOWANYCH DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

  Przedmiotem raportu jest przeprowadzenie powtórnej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegające na budowie autostrady A2 na odcinku od km 441+143,53 do km 449+100. Długość analizowanego w niniejszym raporcie odcinka autostrady wynosi 7 956,47 m. Projektowana droga zlokalizowana będzie w sąsiedztwie następujących miejscowości i miast: Milanówek, Brwinów i Pruszków.
  Na omawianym odcinku zostały zaprojektowane trzy obiekty towarzyszące autostradzie, są to MOP II i MOP III Brwinów w km 443+100 oraz PPO Pruszków w km 446+500.


  Streszczenie raportu 1,48 MB

  Plan orientacyjny 8,30 MB

  Prognozowany zasięg hałasu w 2012 i 2027 r. 12,0 MB

  Projektowana szata roślinna 4,95 MB

  Projekty obiektów inżynierskich 10,5 MB


 • Odcinek E (km 449+100 - 456+239)

  (Pruszków, Piastów, Konotopa)

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS ELEMENTÓW ŚRODOWISKA I ZABYTKÓW
 • OKREŚLENIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
 • UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU
 • OPIS ZASTOSOWANYCH DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

  Przedmiotem opracowania jest przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie płatnej autostrady A2 na odcinku Stryków - Konotopa, odcinek E: km 449+100 do km 456+239.67. Niniejsze opracowanie jest wykonywane w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadzonej w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
  Długość odcinka E wynosi 7139,67 m. W ramach inwestycji poza drogą powstaną też: węzeł autostradowy "Pruszków" w km 450+887.71; węzeł autostradowy "Konotopa" w km 456+239.67, UOA "Pruszków".
  Autostrada będzie realizowana w przekrojach:
  - na odcinku od km 449+100 do węzła "Pruszkow" po dwa pasy ruchu w każdym z kierunków (docelowo po trzy);
  - na odcinku od węzła "Pruszkow" do km 454+250 po trzy pasy ruchu w każdym z kierunków (docelowo po cztery).


  Plan orientacyjny 2,13 MB

  Prognozowany zasięg hałasu w 2027 r. z ekranami akustycznymi 32,5 MB

  Urządzenia ochrony środowiska 23,9 MB • Dokumentacja do decyzji środowiskowej

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • PRZEBIEG INWESTYCJI WZGLĘDEM OBOWIĄZUJĄCYCH DOKUMENTÓW PLANISTYCZYCH
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA, OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 • UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO ORAZ OCENA EFEKTYWNOŚCI PROPONOWANYCH METOD I ŚRODKÓW
 • ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM

  Celem opracowania raportu jest:
  - określenie zasięgu i skali oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko biotyczne i abiotyczne,
  - określenie wymagań dotyczących ochrony ludzi i środowiska koniecznych do uwzględnienia w projekcie budowlanym oraz w fazie realizacji, w tym wskazanie urządzeń ochrony środowiska;
  - przedstawienie propozycji monitoringu oraz wniosków w sprawie obszaru ograniczonego użytkowania.
  Celem nadrzędnym jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DoUŚ).


  Streszczenie Raportu w języku niespecjalistycznym 1,39 MB


 • Mapa wrażliwości - przyroda ożywiona 17,3 MB

  Klimat akustyczny oraz wyburzenia 32,4 MB

  Urządzenia chroniące środowisko 46,4 MB