Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 

Z E S P Ó Ł   D O R A D C Ó W   P R E Z Y D E N T A
Ośrodek Konsultacji i Dialogu Społecznego

00-467 Warszawa, ul. Jazdów 10A, ( 626 90 82-87 7 626 90 88, *okids@warszawa.um.gov.pl

 

 

 

Informacja

o wynikach pytań dot. planowanej trasy

z ogólnowarszawskiego badania „Barometr Warszawski”

 

 

W dniach 9.VII-5.VIII 2004 r.. na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy firma badawcza CBOS przeprowadziła pierwszą w tym roku falę ogólnowarszawskiego badania opinii publicznej na reprezentatywnej próbie 1100 warszawian w wieku co najmniej 15 lat (maksymalny błąd statystyczny wynosi ±3%). W badaniu znalazły się również dwa pytania nt. znajomości planów rozwiązania kwestii obwodnicy na terenie Ursynowa oraz poparcia dla przedstawionego pomysłu.

O pomyśle poprowadzenia części obwodnicy Warszawy tunelem budowanym pod Ursynowem słyszało 66% respondentów, natomiast 33% nie spotkało się z taką koncepcją (1% wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”).

Proponowane rozwiązanie poparło 54% respondentów, natomiast przeciwnych mu było 21% (25% wstrzymało się od odpowiedzi). Wśród osób, które wcześniej zadeklarowały znajomość pomysłu, więcej respondentów miało zdecydowane poglądy w tej sprawie - od odpowiedzi wstrzymało się w tej grupie 16% – wzrosły natomiast zarówno odsetek poparcia (59%), jak i sprzeciwu (25%).

 

opr. Paweł Gierech