Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Przystanek komunikacji miejskiej

Przystanek komunikacji miejskiej jest pierwszym miejscem, w którym pasażer styka się z komunikacją publiczną. Jest to również ważny element przestrzeni publicznej, chociażby ze względu na swoją powszechność, w tym również e najbardziej reprezentatywnych punktach Warszawy. Stołeczne przystanki miejskie cechuje dziś mnogość stylu i jakości wykonania. Powszechne są m.in. czerwone wiaty zamówione w latach 90. Na przedmieściach można jeszcze spotkać duraluminiowe daszki pamiętające czasy PRL.
Standaryzacja, wybór dobrego projektu oraz właściwe utrzymanie przystanków komunikacji są jednym z istotnych czynników decydujących o wizerunku miasta. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, a jednocześnie chcąc rozwiązać problem kompleksowo i długoterminowo, Warszawa postanowiła zrealizować jeden, zintegrowany projekt w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) to jedna z form realizacji i finansowania inwestycji. Jej ideą jest średnio- lub długoterminowa współpraca urzędu miasta (partnera publicznego) i przedsiębiorstwa (partnera prywatnego) na rzecz realizacji jakiegoś celu publicznego. W ramach tej współpracy miasto stara się o realizację jakiegoś zadania, zaś prywatna firma chce na tym zarobić. Wstępnie zakłada się, że prywatny inwestor postawi nowe wiaty przystankowe, a w zamian będzie miał prawo do czerpania zysków z zawieszonych na nich reklam. Przedmiotem negocjacji będzie m.in. to na jak długo będzie miał takie prawo oraz kto będzie odpowiadał za sprzątanie oraz utrzymanie przystanków i ich otoczenia.
Z uwagi na różne funkcje i stopień reprezentatywności poszczególnych obszarów Warszawy, postanowiono zróżnicować projekty przystanków. Umownie używa się określeń: wiata "seryjna", wiata "konkursowa" oraz wiata "konserwatorska". Ich położenie można prześledzić na poniższej mapce. Łącznie wszystkich wiat będzie ok. 1580.

Szczegółowa lokalizacja wiat 0,20 MB


Orientacyjna lokalizacja wiat przystankowych 3,01 MB

Wiata "seryjna"
Tych wiat będzie najwięcej, blisko tysiąc sztuk. Ich projekt jeszcze nie powstał, prawdopodobnie będzie to zadaniem partnera prywatnego. Staną one przy głównych trasach miejskich poza ścisłym centrum Warszawy.


Wiata "konkursowa"
Zwycięzca konkursu z 2007 r., który wygrało Towarzystwo Projektowe. Powstaną w kilkuset punktach położonych w centralnych dzielnicach Warszawy: Śródmieściu, Woli, Pradze, Ochocie oraz Mokotowie. Będą wykonane ze wzmocnionego giętego szkła ujętym w czerwone obramowanie.

Wiata konkursowa - opis 0,10 MB

Elementy wyposażenia wiat 0,89 MB


Wiata konkursowa JPG 0,79 MB

Wiata konkursowa JPG 0,59 MB

Typologia wiat 0,61 MB

Warianty wiat 7,42 MBWiata "konserwatorska"
Specjalny projekt wiat ("daszków") przygotowano dla reprezentacyjnych lub zabytkowych rejonów miasta. Zostały one zatwierdzone przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.


Wiata konserwatorska JPG 0,20 MB

Wiata konserwatorska - projekt 1,62 MB


Przystanki według tego projektu staną między innymi przy Trakcie Królewskim, na Starówce, Placu Narutowicza, Saskiej Kępie i in.
Pierwsze wiaty według tego projektu już stoją w Warszawie, są stawiane w miejscach remontowanych i przebudowywanych.


Na stronie wykorzystano materiały zawierające m.in. projekt "Przystanek Komunikacji Miejskiej". Właścicielem praw do projektu jest m.st. Warszawa.