Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Droga Krajowa nr 76

Wilga - Garwolin - Łuków

Droga krajowa nr 76 (DK76) przebiega równoleżnikowo przez dwa województwa: mazowieckie oraz lubelskie. Swój początek ma w Wildze, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 801. Następnie prowadzi na wschód w kierunku Garwolina, gdzie krzyżuje się z obwodnicą tego miasta w ciągu drogi ekspresowej S17. Po przejściu przez Garwolin droga prowadzi na wschód w kierunku Łukowa na Lubelszczyźnie, gdzie kończy swój bieg na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 63.
DK76 jest drogą o znaczeniu regionalnym, uzupełniającą podstawową sieć drogową państwa. Łączy szereg miast i miejscowości z drogami prowadzącymi z północy na południe, w tym do Warszawy. Zarządcą DK76 na Mazowszu jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie.

Rozbudowa skrzyżowania w ciągu DK76 w Garwolinie (69+793 km - 69+903 km)
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 76 na przecięciu ulic Jana Pawła i Cmentarnej w Garwolinie. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i warunki ruchu drogowego. Inwestycja jest powiązana z budową odwodnienia skrzyżowania, którego dokumentację przygotował samorząd garwoliński.
Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, nie ustalono jeszcze ostatecznych rozwiązań. Wstępnie przyjęto następujące parametry techniczne:
  • skrzyżowanie typu rondo;
  • klasa drogi: główna (G);
  • kategoria ruchu: minimum KR5;
  • nośność: 10 ton na oś.

    Obok prezentujemy rysunek orientacyjny z projektu kolektora wraz z projektowanym rondem.