Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Droga Wojewódzka 630

Nowy Dwór Mazowiecki - Jabłonna

Długość: 16,548 km


Droga wojewódzka nr 630 (DW630) to trasa położona w północnej części Obszaru Metropolitarnego Warszawy, łącząca Nowy Dwór Mazowiecki z Jabłonną. Swój początek ma na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 85 w Nowym Dworze Mazowieckim. Następnie prowadzi wzdłuż Wisły na południowy wschód, i mija szereg miejscowości, aby zakończyć swój bieg w Jabłonnie na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 61. W przyszłości DW630 będzie się krzyżować z trasą mostową (legionowską) łączącą Łomianki, Jabłonnę oraz Legionowo. DW630 jest drogą o znaczeniu lokalnym, uzupełniającą sieć drogową aglomeracji warszawskiej. Jest bezpośrednim przedłużeniem ulicy Modlińskiej w Warszawie w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. Obsługuje szereg miejscowości położonych między nim a Jabłonną. DW630 liczy sobie nieco ponad 16,5 km długości. Jej zarządcą jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Przebudowa DW630 od Nowego Dworu Mazowieckiego do Jabłonnej (km 0+000 do km 16+648)
Przedmiotem projektu była kompleksowa przebudowa DW630 na całej jej długości, od skrzyżowania z drogą krajową nr 85 do skrzyżowania z drogą krajową nr 61. Przebudowano skrzyżowania, wybudowano zatoki autobusowe, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe oraz wyznaczono przejścia dla pieszych. Droga uzyskała nośność do 10 t na oś.
Inwestycja została zrealizowana w latach 2004 - 2006.

Podstawowe parametry techniczne

 • Klasa drogi - GP (główna ruchu przyspieszonego
 • Liczba jezdni - 1
 • Przekrój - 1 x 2
 • Szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • Nośność - 10 ton na oś
 • Kategoria ruchu - KR5


 • Południowa obwodnica Nowego Dworu Mazowieckiego
  Autorzy planu zagospodarowania przestrzennego Nowego Dworu Mazowieckiego zaproponowali nowy przebieg DW630 omijający zabudowę południowej części miasta. Projektowany korytarz trasy poprowadzono konsekwentnie wzdłuż wału przeciwpowodziowego i włączono w istniejący przebieg już w okolicach miejscowości Boża Wola lub Suchocin (w gminie Jabłonna). Dużym wyzwaniem będzie pogodzenie tej inwestycji z terenami chronionymi wokół Wisły. Poniżej prezentujemy rysunek planu.


  Nowy Dwór Mazowiecki 1,79 MB


  Obwodnica Jabłonny (II etap)
  Pierwszy etap obwodnicy Jabłonny powstał w ramach nowego przebiegu drogi krajowej nr 61. Pozwoliło to ominąć zabudowania miejscowości od strony południowo-wschodniej. Bezpośrednim przedłużeniem obwodnicy w ciągu DK61 jest obwodnica północno-zachodnia, którą będzie prowadziła DW630. Tym samym cały dawny układ dróg krajowych i wojewódzkich zostanie odsunięty od Zespołu Parkowo-Pałacowego w Jabłonnie. Obwodnica jest przewidziana w planach zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna. Poniżej prezentujemy rysunki planów.


  Jabłonna 1,80 MB