Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


VI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
MIASTO I TRANSPORT 2012


INNOWACYJNOŚC TRANSPORTU i OSZCZĘDZANIE ENERGII

W dniu 18 kwietnia 2012 r. odbyła się VI Konferencja Naukowo-Techniczna zorganizowana pod patronatem Koła Naukego Inżynierów Komunikacji (KNIK) z wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Tematem przewodnim była innowacyjność transportu i oszczędzanie energii.

W trakcie dwóch sesji tematycznych wygłosozno w sumie 8 referatów:
  • IMPERATYW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU A POKUSA KONSUMPCJONIZMU (K. ŻMIJEWSKI)
  • MAGAZYNY ENERGII A ROZWÓJ TRANSPORTU ELEKTRYCZNEGO (JAROSŁAW TWORÓG)
  • ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ - KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI (BARTŁOMIEJ WALCZAK)
  • SAMOCHODY WYKORZYSTYWANE INACZEJ (ANDRZEJ BRZEZIŃSKI/ANNA PIASECKA/KRZYSZTOF MASŁOWSKI)
  • MOBILNE MIASTO (MIKOŁAJ SOBCZAK)
  • EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM W WARSZAWIE (SEBASTIAN KUBANEK)
  • INNOWACJE W SYSTEMIE TRANSPORTU ROWEROWEGO WROCŁAWIA (DANIEL CHOJNACKI)
  • REFERAT WPROWADZAJĄCY DO DYSKUSJI PANELOWEJ (WOJCIECH SUCHORZEWSKI)
Prezentacje z Konferencji