Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Koncepcja programowo - przestrzenna wybiegów dla psów

W Warszawie żyje ponad 120 000 psów. Występuje więc ogromne zapotrzebowanie na przestrzeń niezbędną zwierzętom (oraz właścicielom) do zabawy, rekreacji oraz załatwiania swoich potrzeb życiowych. Istotne jest, żeby odbywało się to w warunkach bezpiecznych oraz higienicznych. Obecnie wszystko to odbywa się (niestety) na warszawskich chodnikach, trawnikach, parkach oraz lasach. Co więcej, obowiązek bezzwłocznego usuwania odchodów nie jest przestrzegany.
Niezbędna jest budowa specjalnych, ogrodzonych wybiegów dla psów. Na zlecenie m.st. Warszawy powstała koncepcja programowo - przestrzenna takich obiektów. Przygotowano 6 wariantów, różniących się rozmiarem i kształtem, co ma ułatwić dopasowanie obiektu do terenu w zależności od dostępnej przestrzeni. Powinny one spełniać niezbędne standardy bezpieczeństwa, higieny oraz stanowić przyjemne miejsce rekreacji. Przedstawiono również założenia dotyczące koniecznych elementów utrzymania, tj. nadzór sanitarny, nadzór lekarza weterynarii, dezynfekcja etc. Projekty były konsultowane ze środowiskiem eksperckim.
Wybiegi mają kształt koła, kwadratu lub prostokąta, ich powierzchnia waha się od ok. 600 m2 do 1200 m2. W każdym wariancie wydziela się 3 strefy:
 • Strefa A - przeznaczona dla szczeniąt do 1,5 roku życia,
 • Strefa B - przeznaczona dla psów młodych o największej aktywności ruchowej od 1,5 do 6 lat,
 • Strefa C - przeznaczona dla psów powyżej 6 roku życia.
  O wyborze danej strefy decyduje oczywiście opiekun psa. Każda strefa jest odgrodzona od pozostałych, wejście odbywa się poprzez śluzy z dwiema furtkami. Przewiduje się stosunkowo bogate wyposażenie rekreacyjne, np.: tunele, równoważnie, slalom, huśtawki, kółka do skakania, płotki, labirynt etc. Przynajmniej część terenu powinna być zadrzewiona. Przy największych wybiegach proponuje się miejsce dla ochrony oraz obsługi, wraz z węzłem sanitarnym.

  We wrześniu 2010 na zamowienie miasta stołecznego Warszawy powstała koncepcja programowo-przestrzenna dla wybiegów dla psów, którą poniżej w pełnej wersji Państwu prezentujemy. • Zdjecia dzięki uprzejmości
  hodowli beagle "Łaciata Sfora"

  W dokumecie m.in.:

 • ANALIZOWANE WARIANTY
 • FORMA I WIELKOŚĆ WYBIEGÓW
 • OGRODZENIE
 • WYPOSAŻENIE WYBIEGÓW

  Publiczne tereny zieleni nie mogą, bez odpowiedniego przystosowania, pełnić roli psich wybiegów.
  Zgodnie z uchwałą nr LXXVII/2427/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy, zmienionej uchwałą Nr LXIII/1962/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 października 2009 r. obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe jest bezzwłoczne usuwanie odchodów tych zwierząt z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
  Odchody należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach ulicznych lub pojemnikach na niesegregowane odpady komunalne.


  Plany sytuacyjne poszczególnych wariantów 2,56 MB

  Projekty małej architektury 1,14 MB

  Projekty urządzeń zabawowo-treningowych 1,29 MB