Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Droga Wojewódzka nr 701

Płochocin - Pruszków - Ożarów Mazowiecki - Stare Babice


Droga wojewódzka nr 701 (DW701) to istniejąca droga wojewódzka, położona w zachodniej części aglomeracji warszawskiej. Droga rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 700 i przebiega równolegle do drogi krajowej nr 2. Za Domaniewem krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 718 oraz z "Paszkowianką", czyli planowaną drogą wojewódzką nr 721 omijającą Pruszków od zachodu. Tym samym łączy następujące miejscowości: Płochocin, Domaniew, Pruszków, Ożarów Mazowiecki. Docelowo droga ta będzie kontynuacją DW721 od skrzyżowania dróg DW701, DW718 oraz DW721 w kierunku wschodnim i stworzy tym samym północną obwodnicę Pruszkowa dla ruchu lokalnego. Następnie przekroczy szlak autostrady tuż przed węzłem "Konotopa" i skrzyżuje się z DK2 między Ożarowem Mazowieckim a Broniszami. Ostatni odcinek prowadzi do Starych Babic i kończy się skrzyżowaniem z DW580 oraz DW898.
Trasa ta będzie pełnić dwie istotne funkcje:
 • drogi rozprowadzającej ruch z węzła "Pruszków" autostrady A2 na północ od autostrady,
 • części zachodniego odcinka Małej Obwodnicy Warszawy.
  Mała Obwodnica Warszawy to planowana trasa, która ma służyć ruchowi lokalnemu między miejscowościami satelitarnymi Warszawy, z pominięciem tej ostatniej. W związku z tym inwestycje związane z tą drogą będą zmierzać w dwóch kierunkach:
 • poprawy standardu istniejącej drogi,
 • budowy brakującego fragmentu na terenie gmin Pruszków, Ożarów Mazowiecki oraz Stare Babice.
 • Podmiotem odpowiedzialnym za realizację tych zadań jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Niestety ze względów finansowych trudno przewidzieć, kiedy projekt zostanie zrealizowany. Nie są nam również znane żadne bardziej szczegółowe opracowania dotyczące rozwiązań technicznych całej trasy. Nie są nam również znane żadne bardziej szczegółowe opracowania dotyczące rozwiązań technicznych całej trasy. Można domniemywać, ze trasa ta będzie miała następujące parametry:
 • klasa Główna (G)
 • przekrój 1x2 lub 2x2 pasy ruchu,
 • dostępność ograniczona do bezkolizyjnych węzłów lub skrzyżowań.
  Planowane odcinki DW701 są systematycznie wpisywane do kolejnych dokumentów planistycznych poszczególnych samorządów. Poniżej prezentujemy rysunki Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (tzw. SUiKZP) oraz niektórych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), które ujmują przebieg drogi.

  Przebieg DW701 na obowiązujących SUiKZP gmin Ożarów Mazowiecki oraz Stare Babice


  2 arkusze 5,01 MB  Przebieg DW701 uwidoczniony na MPZP gminy Pruszków


  MPZP gminy Pruszków 2 arkusze 6,12 MB MB  Przebieg DW701 uwidoczniony na MPZP gminy Ożarów Mazowiecki


  MPZP gminy Ożarów Mazowiecki 3 arkusze 6,23 MB