Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Most Jana III Sobieskiego

w ciągu ul. Agrykola

Most Jana III Sobieskiego to most położony w ciągu ul. Agrykola.
Ulica Agrykola została zaprojektowana i wybudowana w latach 1777-1779 przez inżyniera królewskiego, Karola Ludwika Agricolę w dolinie dawnego strumienia na terenie Łazienek Królewskich. W latach 1779-1780 wg projektu architekta Dominika Merliniego wzniesiono jednoprzęsłowy kamienny most przez kanał.
W 1787 r. król Stanisław August podjął pomysł wystawienia pomnika Jana III Sobieskiego na terenie Łazienek. Realizację pomnika zlecono królewskiemu rzeźbiarzowi Pinckowi. Dawny jednoarkadowy most na drodze Agrykoli został wydłużony o dwa przęsła w kierunku wschodnim. W części środkowej dobudowano od północy człon z arkadą, ponad którą wzniesiono postument z pomnikiem.
Pomnik przedstawia postać jeźdźca w zbroi rycerskiej, pod koniem powalony Turek, po bokach zdobyczna broń turecka. Most na całej długości otoczono kamiennymi słupami i żelazną poręczą. Pomnik oddzielono od jezdni mostu żelaznymi sztachetami.
Wyprostowano wówczas nieregularną linię brzegów północnego stawu, pozostawiając tylko na wschodnim odcinku, przy moście, poprzednie obrzeże. Nowy most ustawiony został wobec pałacu asymetrycznie. Złożyły się na to istniejące warunki: ukośny bieg drogi Agrykoli w stosunku do osi ogrodu i sąsiedztwo Ermitażu. Odsłonięcie największego w Łazienkach dzieła rzeźbiarskiego nastąpiło w rocznicę odsieczy wiedeńskiej, w dniu 14 września 1788 r.

Opis pochodzi z poniższej dokumentacji projektowej.

Remont mostu oraz pomnika Jana III Sobieskiego

Przedmiotem inwestycji było wykonanie prac konserwatorsko remontowych zabytkowego mostu przez kanał na ul. Agrykola i pomnika Jana III Sobieskiego w Warszawie. Prace wykonano w drugiej połowie 2012 roku. Prace konserwatorsko remontowe przy pomniku, elementach kamiennych i metalowych mostu objęły jego kompleksową konserwację mającą na celu zabezpieczenie przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych i przywrócenie pierwotnych walorów estetycznych zabytku. Ponadto wykonana została naprawa konstrukcji mostu, wymiana izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana nawierzchni.

Poniżej przedstawiamy wybrane elementy dokumentacji projektowej oraz dokumentację fotograficzną po inwestycji.

W dokumencie m.in.:

 • Przedmiot, cel i zakres opracowania
 • Skrócony rys historyczny
 • Opis ogólny oraz konstrukcj i mostu - stan istniejący
 • Ocena stanu technicznego konstrukcj i mostu
 • Konstrukcja - zalecenia projektowe
 • Program prac konserwatorskich

  Przedmiotem opracowania jest program prac konserwatorsko-remontowych zabytkowego mostu Jana. III Sobieskiego przez Kanał na ul. Agrykola w Warszawie wraz z pomnikiem. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sposobu i metodyki prowadzenia prac budowlano-remontowych mostu dla jego dalszej bezpiecznej eksploatacji. Część opracowania dot programu prac konserwatorskich przy pomniku, pozwoli na przywrócenie dobrego stanu technicznego i zabezpieczenie przed degradacją substancji kamiennej rzeźby i innych zabytkowych elementów kamiennych, ceglanych i metalowych mostu. Zakres programu obejmuje konstrukcję mostu wraz z nawierzchnią jezdni i chodnika wraz pomnikiem Jana III Sobieskiego, piaskowcowymi elewacjami i balustradami.

  Konserwacja balustrad i pozostałych elementów metalowych 0,792 MB

  Przekroje 0,931 MB

  Rzut mostu 1,27 MB

  Uzgodnienia 24,1 MB • Dokumentacja fotograficzna przed remontem 5,64 MB

  Dokumentacja fotograficzna po remoncie 35,3 MB