Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Droga Wojewódzka 718

Borzęcin - Ołtarzew - Pruszków

Długość: 11,908 km (0+000 - 11+908)


Droga wojewódzka nr 718 (DW718) to trasa położona w zachodniej części Obszaru Metropolitarnego Warszawy. Swój bieg rozpoczyna w Borzęcinie, skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 580 relacji Warszawa - Sochaczew. Następnie kieruje się na południe, aby na wschód od Ożarowa Mazowieckiego, w miejscowości Ołtarzew, skrzyżować się z drogą krajową nr 2. DW718 prowadzi dalej w kierunku Pruszkowa. Na północ od miasta skrzyżuje się w węźle "Pruszków" z autostradą A2. Tuż obok przewiduje się nowe skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 701 oraz planowaną drogą wojewódzką tzw. "Paszkowianką" (na tym odcinku: zachodnia obwodnica Pruszkowa). Ostatni odcinek DW718 prowadzi w Pruszkowie wzdłuż rzeki Utrata. Trasa kończy się skrzyżowaniem położonym tuż obok drogi wojewódzkiej nr 719.
DW718 pełni bardzo istotną rolę drogi spinającej główne trasy wylotowe z Warszawy na zachód: DW580, DK2, A2 oraz DW719. Ponadto łączy dwa miasta powiatowe na zachód od Warszawy, czyli Pruszków oraz Ożarów Mazowiecki. Obecnie droga znajduje się bardzo złym stanie technicznym. Niezbędna jest jej kompleksowa przebudowa na praktycznie całym przebiegu. Trasę podzielono na następujące odcinki, które są niezależnie przygotowywane do inwestycji:
- Borzęcin - Ołtarzew,
- Ołtarzew - Pruszków,
- odcinek przebiegający w Pruszkowie.
Z odcinka Ołtarzew - Pruszków wyłączono rejon węzła "Pruszków" oraz skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 701, który będzie rozbudowany przy okazji budowy autostrady A2.
Odcinek Ołtarzew - Pruszków (km 5+717,88 - 9+577,00)
Istniejąca droga posiada szerokość jezdni od 5 do 9 metrów o zdegradowanej nawierzchni z betonu asfaltowego. Odcinek kończy się w Pruszkowie na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Poznańskiej. Przewiduje się m.in.:
- osiągniecie przez drogę klasy głównej (G),
- przebudowę skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Poznańską w Pruszkowie (rondo lub skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlą),
- rekonstrukcję i uzupełnienie chodników, odwodnienia etc.,
- budowę zatok autobusowych.
Nie planuje się poszerzenia drogi do dwóch jezdni, oprócz rejonu węzła z autostradą A2 (patrz następna sekcja).
Nie planuje się również wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 3.


DW 718 Ołtarzew-Pruszków - plan orientacyjny 2,04 MBWęzeł z autostradą A2 oraz skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 701 (km 7+976,54 - 9+199,16)
Rysunki węzła "Pruszków" oraz skrzyżowania z DW701 znajdują się na stronie poświęconej autostradzie A2 Łódź - Warszawa.
Rejon ten znajduje się na odcinku E autostrady.