Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Droga Wojewódzka 720

Błonie - Brwinów - Otrębusy - Nadarzyn

Długość: 19,737 km


Droga wojewódzka nr 720 (DW720) to licząca niecałe 20 km długości droga położona w zachodniej części obszaru metropolitalnego Warszawy. Swój początek ma na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 2 w Błoniu, gdzie jest pośrednio powiązana z drogą wojewódzką nr 579. Następnie kieruje się na wschód. W Rokitnie odłącza się od niej droga wojewódzka nr 700. W dalszej kolejności kieruje się na południe, do Brwinowa. Tuż przed miejscowością krzyżuje się z autostradą A2 bez powiązania z nią. W Brwinowie przekracza tunelem liniami kolejowymi nr 1 i 447, zaś za miastem krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 719. Stamtąd prowadzi wprost do Nadarzyna, gdzie kończy swój bieg na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 8 (w przyszłości węzeł z drogą ekspresową S8).
DW720 jest trasą o istotnym znaczeniu w zachodniej części obszaru metropolitalnego. Spina główne drogi wylotowe ze stolicy w kierunku zachodniej Polski, czyli DK2, DW719 oraz DK8 (S8). Ponadto łączy ze sobą szereg miast gminnych i powiatowych regionu. Dużą jej wadą jest brak połączenia z autostradą A2. Rola DW720 między Otrębusami a Nadarzynem ulegnie zmniejszeniu po wybudowaniu tzw. "Paszkowianki", czyli odcinka drogi wojewódzkiej od Nadarzyna do Pruszkowa.
Zarządcą DW720 jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Rozbudowa DW720 w Błoniu (km 0+000 - 0+945)
Projekt obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej wraz ze skrzyżowaniem ul. Poniatowskiego i Nowakowskiego. Na krótkim odcinku ul. Poniatowskiego zostanie poszerzona tak, aby wykształcić pasy do skrętu w lewo. Skrzyżowanie ul. Poniatowskiego i Nowakowskiego zostanie przybudowane na rondo. Oprócz tego przebudowana zostanie infrastruktura podziemna (media).
Celem inwestycji jest zapewnienie obsługi ruchu pojazdów samochodowych oraz ruchu pieszych na przedmiotowym odcinku drogi.
Parametry techniczne:
 • klasa ulicy - G - główna,
 • kategoria ruchu - KR4,
 • prędkość projektowa - Vp=50km/h.

  Inwestycję zrealizowano w roku 2011.


  Plan orientacyjny 0,77 MB

  Plan sytuacyjny 23,7 MB


  Rozbudowa DW720 w Brwinowie (skrzyżowanie w km 10+824)
  Projekt obejmował rozbudowę drogi wojewódzkiej na skrzyżowaniu ulic Grodziskiej, Wilsona, Pszczelińskiej oraz Pruszkowskiej. Skrzyżowanie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie tunelu pod liniami kolejowymi nr 1 i 447 oraz remizy OSP.

  Inwestycję zrealizowano na przełomie 2008 i 2009 roku.


  Plan orientacyjny 1,17 MB

  Plan sytuacyjny 4,30 MB


  Remont DW720 w Otrębusach (km 13+680 - 14+650)
  Projekt obejmował remont drogi wojewódzkiej, która znajdowała się w złym stanie technicznym. Obejmował m.in. poszerzenie jezdni do 6 m (na łukach do 7 m), uporządkowanie skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, wykonanie jednostronnego chodnika o szerokości 2 m oraz wjazdów na posesję.

  Inwestycję zrealizowano w roku 2008.


  Plan orientacyjny 3,00 MB

  Projekt stałej organizacji ruchu 8,82 MB

  Projekt zagospodarowania terenu 6,79 MB


  Remonty DW720 na różnych odcinkach
  Po 2000 r. przeprowadzano liczne remonty drogi wojewódzkiej m.in. na następujących odcinkach:
 • ul. Nowakowskiego w Błoniu (km 0+930 - 1+833);
 • Rokito - skrzyżowanie z DW700 (km 3+180 - 3+800);
 • Czubin - Biskupice (km 4+943 - 6+100);
 • Biskupice - Barwników (km 6+100 - 8+500);
 • Nadarzyn - skrzyżowanie z drogą krajową nr 8 (km 19+346 - 19+737).