Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Kampania "Jedź właściwym pasem"

O kampanii Bilans korzyści Plany na 2010 rok Jak powstają buspasy Rachunek ekoLogiczny Buspasy ratują życie Europa buspasów Wolność wyboru

Buspasy 2010

Kolejne buspasy na stołecznych ulicach - stałe i tymczasowe - powstaną w 2010 roku. Dwa projekty stałych pasów autobusowych zostały już zatwierdzone przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy i przekazane Zarządowi Dróg Miejskich, który wytyczy je na ulicach.

Stałe buspasy zostaną wydzielone na Trasie AK w kierunku mostu Grota-Roweckiego, od ulicy Żelazowskiej do Wybrzeża Gdyńskiego oraz w Alejach Jerozolimskich w obu kierunkach, pomiędzy rondem de Gaulle'a i placem Zawiszy.

Zielone światło na stałe

Buspasy w Alejach Jerozolimskich, o łącznej długości ok. 3,5 kilometra, obowiązywać będą w dni powszednie w godzinach szczytu - od 7.00 do 10.00 oraz od 14.00 do 19.00. Oprócz autobusów będą z nich mogły korzystać także taksówki.
Lokalizację buspasa w Alejach Jerozolimskich zatwierdził, 30 czerwca ub. roku, Zespół Koordynujący Ratusza. Projekt przygotowany na zlecenie ZTM przez zewnętrzną firmę, "przeszedł" procedurę uzgodnień. Po zaakceptowaniu przez miejskiego inżyniera ruchu, został przekazany do realizacji przez Zarząd Dróg Miejskich. Nowy buspas powinien zostać wytyczony w ciągu najbliższych miesięcy.
Zgodnie z przygotowaną w 2008 roku analizą TransEko "Studium możliwości uprzywilejowania komunikacji autobusowej w Warszawie", wprowadzenie pasa autobusowego w ciągu Alej Jerozolimskich będzie korzystne dla pasażerów. Według szacunków, dzięki buspasowi podróż autobusami w godzinach porannego szczytu skróci się o ok. 5 minut w kierunku Pragi i aż o 13 minut w drodze do centrum. Po południu autobusy powinny dojechać szybciej o 9 minut w kierunku mostu Poniatowskiego i prawie o 7 minut szybciej do placu Zawiszy. Nowy buspas pozwoli usprawnić ruch w centrum miasta w czasie budowy centralnego odcinka II linii metra.
Obecnie w Alejach Jerozolimskich funkcjonuje buspas pomiędzy ulicą Żelazną a placem Zawiszy oraz ponad kilometrowy odcinek na wiadukcie mostu Poniatowskiego.
Na Trasie Armii Krajowej w buspas zostanie przekształcony pas awaryjny, dlatego zmiana organizacji ruchu nie pogorszy warunków jazdy prywatnych samochodów.
Na zatwierdzenie czekają jeszcze projekty pasów na ulicy Belwederskiej (od ulicy Grottgera do Spacerowej) oraz na Puławskiej.

Buspasami przez plac budowy

Tymczasowe buspasy wyznaczone zostaną na czas budowy centralnego odcinka II linii metra. W związku z pracami, jakie będą prowadzone na głównych arteriach, komunikacja stanie się najrozsądniejszym sposobem podróżowania po mieście. Dzięki jej uprzywilejowaniu - mimo utrudnień - dojazd do i z centrum Warszawy powinien być sprawny.

Nowe buspasy powstaną wzdłuż:
  • ul. Radzymińskiej (w kierunku centrum), na odcinku od Krynoliny do Kraśnickiej
  • ul. Leszno i ul. Górczewskiej (w kierunku centrum), na odcinku od ul. Lazurowej do ul. Młynarskiej i dalej wzdłuż ul. Młynarskiej do al. Solidarności lub ewentualnie wzdłuż ul. Leszno do ul. Okopowej
  • al. Zielenieckiej i ul. Targowej (w obu kierunkach),
  • ul. Kłopotowskiego (w obu kierunkach), na odcinku od ul. Targowej do ul. Jagiellońskiej,
  • ul. Jagiellońskiej (w kierunku południowym), na odcinku od ronda Starzyńskiego do ul. Cyryla i Metodego.
Dodatkowo, tylko w czasie wyłączenia ruchu na ul. Marszałkowskiej będą wytyczone buspasy na:
  • ul. Marszałkowskiej (w kierunku pl. Bankowego), na odcinku od pl. Konstytucji do Al. Jerozolimskich
  • ul. Emilii Plater (w obu kierunkach)

Nowe trambuspasy

Wydzielone zostaną także wspólne pasy autobusowo-tramwajowe (w obu kierunkach) na ulicach: 11 Listopada, na odcinku od Szwedzkiej do Ratuszowej oraz na samej Ratuszowej na odcinku od Jagiellońskiej do Targowej.
Ponadto, dzięki zmienionej organizacji ruchu, autobusy będą miały priorytet w obu kierunkach na ulicach: Siedmiogrodzkiej, Grzybowskiej i Królewskiej. Tylko na niektórych odcinkach tych ulic dopuszczony będzie ruch indywidualny.

prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska:

Aleje Jerozolimskie to temat numer 1 na liście priorytetów w Strategii Rozwoju Warszawy. Zostały uznane za najważniejszy ciąg komunikacyjny, na którym jak najszybciej trzeba wytyczyć pasy dla autobusów. Jednocześnie nie można tam wprowadzić pasa autobusowo-tramwajowego na wzór Trasy W-Z, ponieważ przy obecnym natężeniu ruchu tramwajowego, nie da się zwiększyć częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji.

Na odcinku Alej Jerozolimskich, na którym wytyczony ma zostać buspas, w godzinach szczytu tylko w jednym kierunku podróżuje 4 - 4,5 tysiąca osób. Łącznie z tramwajami jest to aż 10 tysięcy pasażerów. W tym samym czasie trzema pasami jedzie 2 - 2,5 tysiąca osób, czyli czterokrotnie mniej niż komunikacją. Dzięki buspasowi 4 tysiące podróżnych zaoszczędzi czas, a "ucierpi" kilkuset użytkowników samochodów.