Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Rozbudowa Marynarskiej Studium komunikacyjne Działania SISKOM

Ulica Rzymowskiego/Marynarska


Ulice Marynarska i Rzymowskiego są elementem Obwodnicy Miejskiej mającej na celu odciążenie centrum Warszawy z ruchu międzydzielnicowego. Ciąg ul. Marynarska i Rzymowskiego przebiega w osi wschód-zachód i pełni funkcje ciągu obwodowego w stosunku do centrum Warszawy. Obecnie ul. Marynarska jest ulicą dwujezdniową po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Na odcinku od ul. Rzymowskiego do przejazdu nad torami znajdują się trzy skrzyżowania sterowane sygnalizacją świetlną. Po obu stronach są chodniki z przejściami na skrzyżowaniach z ulicami Postępu, Wynalazek i Taśmową. Po stronie północnej biegnie trasa tramwajowa.
Ulica Rzymowskiego jest dwujezdniowa po trzy masy ruchu w każdym kierunku. Na odcinku od węzła z ulicą Puławską do skrzyżowania z ul. Marynarską znajdują się trzy skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Kluczowym dla tego ciągu węzłem komunikacyjnym jest skrzyżowanie ul. Marynarska, Wołoska, Rzymowskiego. Planowana inwestycja modernizacji ulicy Marynarskiej oraz Rzymowskiego (wraz ze skrzyżowaniem obu ulic) ma na celu udrożnienie tego elementu Obwodnicy Miejskiej. W pierwszej kolejności planowana jest modernizacja ulicy Marynarskiej, która musi się dokonać w związku z projektowanym w najbliższym sąsiedztwie węzłem w ciągu trasy NS i stanowi ważny etap rozwoju układu drogowego Warszawy. Przebudowana ulica stanowić będzie kompromis pomiędzy ruchem do Warszawy i z powrotem oraz ruchem lokalnym.
Rozbudowa ulicy Marynarskiej
Projekt modernizacji ulicy Marynarskiej realizowany przez Transprojekt Gdański dotyczy przebudowy ulicy na odc. od ul. Taśmowej do ul. Rzymowskiego. Inwestycja ta ma na celu dostosowanie istniejącego drogowego układu komunikacyjnego do projektowanej trasy łączącej węzły "Lotnisko", "Port Lotniczy Okęcie" i "Marynarska". Inwestorem jest Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych (wcześniej Zarząd Dróg Miejskich), a inwewstycja modernizacji finansowana będzie w całości z budżetu miasta stołecznego. Węzeł z trasą S79 w ciągu NS zostanie zrealizowany przez GDDKiA Warszawa.
Inwestycja miała zacząć się wiosną 2009 roku i potrwać 2 lata. Obecnie modernizacja ul. Marynarskiej została odłożona na trudną do określenia przyszłość. Najprawdopodobniej poniżej zamieszczona dokumentacja ma jedynie wartość archiwalną.

Projekt obejmuje:
 • budowę dwóch jezdni po trzy pasy ruchu w każdym kierunku,
 • skrzyżowania z ul. Wynalazek i ul. Postępu w formie skrzyżowań na prawe skręty z pasami włączeń i wyłączeń,
 • budowę przystanków autobusowych i tramwajowych wyposażonych w wiaty przystankowe,
 • budowę obustronnych chodników i ścieżek rowerowych,
 • budowę bezkolizyjnego przejścia dla pieszych w formie kładki,
 • przebudowę trasy tramwajowej,
 • przebudowę kanalizacji,
 • przebudowę ciepłociągu,
 • przebudowę przyłączy,
 • przebudowę linii energetycznych i teletechnicznych,
 • budowę nowego oświetlenia,

  Łącznie zostanie zaprojektowanych ok. 1400 m ul. Marynarskiej w obu kierunkach, ok. 800 m trasy tramwajowej w obu kierunkach oraz ponad 1400 m chodników i 850 m ścieżek rowerowych.
  Na projektowanym do modernicacji odcinku ulicy Marynarskiej istnieje komunikacja autobusowa i tramwajowa. Przewidziano więc budowę układu przystanków autobusowych o długości 40 m i tramwajowych z peronami długości 68 m. Projektowane przystanki autobusowe będą posiadały nawierzchnię betonową, wszystkie będą wyposażone w wiaty przystankowe.
  W ramach projektu zawarto szereg rozwiązań których celem jest ochrona środowiska naturalnego. Wśród nich należy wymienić nową kanalizację deszczową, cichą nawierzchnię na jezdniach oraz wykonanie trawników oraz obsadzenie wolnych pasów terenu drzewami i krzewami. Wszystkie te elementy mają za zadanie zmniejszenie hałasu wywołanego ruchem pojazdów, co zmniejszy jego uciążliwość.


 • Projekt wykonawczy dla rozbudowy ulic Marynarskiej i Postępu

  Ulica Marynarska


  Plan sytuacyjny 4,97 MB


  Ulica Postępu


  Plan sytuacyjny 3,83 MB  Projekt stałej organizacji ruchu 18,8 MB  Projekt stałej organizacji ruchu 15,8 MB  Projekt zagospodarowania terenu 8,34 MB  Projekt zagospodarowania terenu 7,26 MB  Przekroje normalne 2,54 MB  Przekroje normalne 2,39 MB  Profil podłużny 1,93 MB  Profil podłużny 3,90 MB  Budowa ronda i estakady u zbiegu ulic Wołoskiej/Wilanowskiej/Rzymowskiego/Marynarskiej

  Głównym zadaniem modernizacji skrzyżowania ulic Marynarskiej, Rzymowskiego i Wołoskiej było wprowadzenie ruchu bezkolizyjnego i likwidacja korków na dojazdach do tego skrzyżowania. W ramach przebudowy powstała estakada w relacji południe-zachód i dwie kładki dla pieszych. Dla zlikwidowania korków przewidziano budowę ronda i brakujących odcinków drugiej jezdni na ciągu Rzymowskiego – Wołoska.
  W czerwcu 2004 rozstrzygnięto przetarg na przebudowę jednego z ważniejszych skrzyżowań na obwodnicy etapowej. Pracę za ok. 28 mln zł powierzono firmie MPRD S.A. Firma zobowiązała się do zakończenia robót z końcem sierpnia 2005 r. Do prac na skrzyżowaniu przygotowywano się od sierpnia 2004 r., ale ostatecznie rozpoczęto je 10 listopada 2004 r. W marcu 2005 r. MPRD przerwało prace tłumacząc to błędami w dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania. W efekcie wyznaczono nowy termin zakończenia prac: 31 maj 2006 r. Do zimy 2005 r. na budowie prace odbywały się bardzo powoli, do tego stopnia że 30 grudnia 2005 r. miasto rozwiązało kontrakt z firmą MPRD S.A. UZP wydał zgodę na wyłonienie kolejnego Wykonawcy bez przetargu i w lutym 2006 r. podpisano umowę z Mostostalem Warszawa, wg której koniec prac określono na 31 sierpnia 2006 r.
  8 marca 2006 r. nowy Wykonawca przejął zaawansowaną w ok. 60% budowę od MPRD. Prace zakontraktowano na sumę ok. 29 mln zł (w przeliczeniu 2,5 raza więcej od oferty dotychczasowego Wykonawcy). Roboty rozpoczęto w połowie marca 2006 i pierwszy etap prac (oddanie do ruchu ronda z jezdniami dojazdowymi) zakończono 23 czerwca 2006 r. Drugi etap (oddanie do użytku estakady) przewidziano wykonać do 31 lipca 2006 r.
  Po prawie 2 latach przebudowy remontowane skrzyżowanie oddano do użytku w dniu 18 lipca 2006 roku. Nie rozwiązało ono problemu komunikacyjnego w kierunku Marynarska -> Rzymowskiego. Bez udrożnienia prawoskrętu z ulicy Marynarskiej w Rzymowskiego ten węzeł będzie jednym z wąskich gardeł na Obwodnicy Miejskiej.

         

  Zdjęcia z dnia otwarcia węzła - 18 lipca 2006 r..


  Studium komunikacyjne

  STUDIUM KOMUNIKACYJNE MOKOTOWA W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM PRZEBUDOWY UL. MARYNARSKIEJ

  W dokumencie m.in.:

 • INWENTARYZACJA UKŁADU DROGOWEGO
 • ZAKRES I WYNIKI BADAŃ RUCHU
 • BUDOWA MODELU DLA STANU ISTNIEJĄCEGO
 • PLANOWANE ZMIANY W UKŁADZIE DROGOWYM
 • PROGNOZY RUCHU DROGOWEGO
 • WYTYCZNE ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU
 • WYNIKOWE ANALIZY RUCHU

  Raport przedstawia wyniki opracowania pt.: "Studium komunikacyjne Mokotowa w związku z projektem przebudowy ul. Marynarskiej" wykonanego przez biuro projektowo-konsultingowe TransEko sp.j. na zamówienie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.
  Obszar analizy obejmuje układ drogowy ograniczony ulicami: Woronicza - Wołoską - Cybernetyki - Żwirki i Wigury w Warszawie, na terenie Służewca. Główne ciągi obsługujące komunikację indywidualną to: ul. Marynarska, Rzymowskiego, Żwirki i Wigury (GP) oraz ul Wołoska i Woronicza (G). Kluczowym dla tego obszaru węzłem komunikacyjnym jest skrzyżowanie ul. Marynarska, Wołoska, Rzymowskiego.
  Ciąg ul. Marynarska i Rzymowskiego przebiega w osi wschód-zachód i pełni funkcje ciągu obwodowego w stosunku do centrum Warszawy. Funkcje uzupełniające pełnią ulice: Al. Wilanowska, Woronicza, Cybernetyki, Domaniewska i Konstruktorska. W osi północ-południe zasadnicze znaczenie mają: al. Żwirki i Wigury oraz ul. Wołoska. Funkcje uzupełniające pełnią ul. Wynalazek i Postępu.
 • W wyniku wykonanych prognoz i analiz ruchu, uwzględniających planowane zmiany w układzie drogowym i zagospodarowaniu przestrzennym, stwierdzono, że:
  1. W godzinach ruchu szczytowego podstawowe ciągi komunikacyjne przebiegające przez analizowany obszar będą obciążone ruchem o dużym natężeniu:
   - ul. Marynarska - natężenie ruchu na poziomie 5300 - 5800 poj./godzinę/ przekrój,
   - ul. Rzymowskiego - natężenie ruchu na poziomie 4000 - 4300 poj./godzinę/ przekrój,
   - ul. Wołoska - natężenie ruchu od 2800 do 3000 poj./godzinę/przekrój.
  2. Znaczna część ruchu na podstawowej sieci drogowej będzie związana ze źródłami i celami ruchu ulokowanymi w obszarze analizy, tj. w obszarze ograniczonym ulicami: Woronicza - Wołoską - Cybernetyki - Al. Żwirki i Wigury. Oznacza to, że znaczna cześć prognozowanego ruchu będzie mieć charakter dojazdowy (w godzinie szczytu porannego) i wyjazdowy (w godzinie szczytu popołudniowego).
  3. Spodziewane duże natężenie ruchu dojazdowego do analizowanego obszaru, podwyższenie standardu ul. Marynarskiej (zwiększenie przepustowości, ograniczenie dostępności) i związane z tym ograniczenie powiązań z przylegającym układem ulic oraz dalszy rozwój zagospodarowania przyległego przestrzennego będą powodować zmiany w rozkładzie przestrzennym ruchu i będą wpływać na zwiększenie natężeń ruchu na ulicach o znaczeniu lokalnym. Dotyczyć to będzie m.in. odcinków ulic:
   - Postępu na południe od ul. Marynarskiej z natężeniem ruchu prognozowanego na poziomie 2000-2200 poj./godzinę/przekrój,
   - Postępu na północ od ul. Marynarskiej - z natężeniem ruchu prognozowanego na poziomie 1800-2400 poj./godzinę/przekrój,
   - Domaniewskiej - z natężeniem ruchu prognozowanego na poziomie 1800-2000 poj./godzinę/przekrój,
   - Konstruktorskiej - z natężeniem ruchu prognozowanego na poziomie 1300 poj./godzinę/przekrój,
   - Cybernetyki pomiędzy ul. Wołoską i ul. Postępu - z natężeniem ruchu prognozowanego na poziomie 1700-2200 poj./godzinę/przekrój.
  4. Przewidywany wzrost ruchu i zmiany w rozkładzie przestrzennym ruchu wymagają wprowadzenia odpowiednich korekt w dotychczasowej organizacji ruchu. W szczególności wskazane jest:
   - poprowadzenie estakady nad ul. Marynarską w ciągu ulicy Postępu,
   - wprowadzenie nowych zasad organizacji przekroju ul. Cybernetyki z zastosowaniem przekroju dwujezdniowego o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku,
   - wprowadzenie czterech pasów ruchu (po dwa w każdym kierunku) na ul. Postępu od skrzyżowania z ul. Cybernetyki do skrzyżowania z ul. Konstruktorską,
   - wprowadzenie czterech pasów ruchu (po dwa w każdym kierunku) na ul. Domaniewskiej od skrzyżowania z ul. Postępu do ul. Wołoskiej,
   - wprowadzenie czterech pasów ruchu (po dwa w każdym kierunku) na ul. Konstruktorskiej od skrzyżowania z ul. Postępu do ul. Wołoskiej,
   - wprowadzenie dodatkowego pasa do skrętu w lewo na skrzyżowaniu ul. Wołoskiej i Konstruktorskiej,
   - wprowadzenie wydzielonych pasów do skrętu w lewo na skrzyżowaniu ul. Konstruktorska/Postępu,
   - wprowadzenie ronda dwupasowego na skrzyżowaniu ul. Postępu i Domaniewskiej,
   - modernizacji skrzyżowania ul. Cybernetyki i Postępu.
  5. W przypadku skrzyżowania ul. Cybernetyki i Postępu w Studium poddano analizie dwa warianty rozwiązania: w postaci ronda i skrzyżowania skanalizowanego z sygnalizacją świetlną. Biorąc pod uwagę prognozę natężeń ruchu i spodziewaną znaczną nierównomierność kierunkową ruchu (skręt w lewo z ul. Cybernetyki w ul. Postępu i skręt w prawo z ul. Postępu w ul. Cybernetyki) nie rekomenduje się rozwiązania typu rondo. Stwierdzono zdecydowanie wyższą sprawność rozwiązania w postaci skrzyżowania sterowanego sygnalizacja świetlną. Wraz z wprowadzeniem skrzyżowania skanalizowanego sterowanego sygnalizacją świetlną należy jednak oczekiwać zwiększenia się natężeń ruchu na ul. Cybernetyki (na odcinku pomiędzy ul. Rzymowskiego i Postępu z ok. 1800 poj./godzinę/przekrój w wariancie A do 2400 poj./godzinę/przekrój w wariancie B) oraz chwilowych spiętrzeń ruchu na wiadukcie nad ul. Marynarską (w wyniku dopływu ruchu ze skrzyżowania do odcinka o przekroju poprzecznym 1x2).
  6. W wyniku przeprowadzonych analiz ruchu stwierdzono znaczne obciążenie ruchem skrzyżowania ul. Marynarska/Rzymowskiego/Wołoska, a w szczególności złe warunki ruchu na skręcie w lewo z ul. Marynarskiej w ul. Wołoską. Wymaga to rozważenia możliwości wprowadzenia odpowiednich korekt w sygnalizacji świetlnej z maksymalnym możliwym wydłużeniem sygnału światła zielonego dla tego kierunku. Problem dużego natężenia ruchu na tej relacji nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie przyległego układu ulic. Wobec znacznych strat czasu na ww. skrzyżowaniu część ruchu odbywa się z wykorzystaniem ul. Cybernetyki i wiaduktu wzdłuż ul. Postępu.
  7. W wyniku przeprowadzonych analiz ruchu stwierdzono silne uzasadnienie dla funkcjonowania wiaduktu w ciągu ul. Postępu nad ul. Marynarską. W prognozach natężenie ruchu w obu kierunkach utrzymuje się na ww. wiadukcie na poziomie 1000 - 1300 poj./godzinę. Wiadukt umożliwia dobre skomunikowanie obszarów leżących po obu stornach ul. Marynarskiej oraz znacząco ułatwia dojazdy i wyjazdy z obszaru położonego na północ od ul. Marynarskiej w kierunku południowym.
  8. W wyniku przeprowadzonych analiz ujawniono niekorzystne zjawisko przeplatania się ruchu na ul. Marynarskiej na odcinku dojazdowym od strony wschodniej do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury.
  9. Na podstawie przeprowadzonych analiz ruchu nie zaleca się wprowadzania zjazdu w prawo z północnej jezdni ul. Marynarskiej w rejonie przecięcia z ul. Postępu (wiadukt). Zjazd ten byłby obciążony znacznym ruchem samochodowym, przekraczającym 400 poj./godzinę. Oznaczałoby to powstawanie utrudnień w ruchu na prawych pasach ul. Marynarskiej, występowanie niebezpiecznego zjawiska przeplatania się ruchu oraz wywoływałoby kolizję z ruchem tramwajowym, z koniecznością stosowania sygnalizacji świetlnej.
  10. W przypadku obiektów położonych w obszarze na północ od ul. Marynarskiej w jej bezpośrednim sąsiedztwie (rejonie ul. Postępu i wiaduktu nad ul. Marynarską) ich obsługa będzie zapewniona w sposób prawidłowy w sposób następujący:
   - dzięki zapewnieniu bezpośredniego wyjazdu w prawo z ul. Postępu w ul. Marynarską - pas włączeń,
   - dzięki zapewnieniu wyjazdu w ul. Postępu (kierunek północ) z wykorzystaniem łącznicy doprowadzającej ruch do ul. Postępu,
   - dzięki zapewnieniu możliwości pełnej wymiany ruchu na skrzyżowaniu ul. Postępu i Domaniewskiej w tym skrętu w prawo w kierunku ul. Wołoskiej.

  Mokotów, Marynarska Trasa NS - symulacja ruchu.  D Z I A Ł A N I A    S I S K O M

  Wniosek w sprawie skrzyżowania Rzymowskiego / Marynarska
  18 lipca 2006r.

  Zawiera wnioski usprawniające ruch na nowootwartym skrzyżowaniu:
  - zamianę strzałek ukośnych w lewo na strzałki na wprost na drogowskazie E-2a nad wschodnią jezdnią ul. Rzymowskiego pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Gotarda i ul. Cybernetyki,
  - uzupełnienie drogowskazów E-2a nad wszystkimi ulicami w pierwszej kolejności o kierunki dojazdu do miejscowości Kraków i Gdańsk, w drugiej kolejności o kierunki dojazdu do miejscowości Wrocław i Katowice,
  - wprowadzenie wydzielonego pasa do skrętu w prawo z ul. Marynarskiej w ul. Rzymowskiego,
  - dobudowę jezdni lokalnej na przedłużeniu ul. Obrzeźnej, pomiędzy jezdniami ul. Rzymowskiego i Marynarskiej a budynkami Cirrus i Antares, oraz likwidację bezpośredniego zjazdu indywidualnego z budynku Antares na jezdnię ul. Marynarskiej.

  Odpowiedź Miejskiego Inżyniera Ruchu z dnia 4 sierpnia 2006r. Czytaj...

  Uszczegółowienie propozycji zawartych w piśmie RMA/III/1/5/06/JJ
  6 września 2006r.

  1. Wprowadzenie wydzielonego pasa do skrętu w prawo z ul. Marynarskiej w ul. Rzymowskiego.
  Proponujemy wprowadzenie wydzielonego z tarczy skrzyżowania za pomocą wyspy trójkątnej pasa do skrętu w prawo z ul. Marynarskiej w ul. Rzymowskiego. Budowa wyspy trójkątnej umożliwi lokalizację na niej sygnalizatora ogólnego S-1, z sygnałami dla kierunku na wprost i w lewo, oraz związanych z nim znaków A-7 i C-12. Jednocześnie pozwoli na skręt w prawo niezależnie od sygnału nadawanego przez sygnalizator oraz będzie kryć pas włączenia w ul. Rzymowskiego.
  2. Dobudowę jezdni lokalnej na przedłużeniu ul. Obrzeźnej, pomiędzy jezdniami ul. Rzymowskiego i Marynarskiej a budynkami Cirrus i Antares, oraz likwidację bezpośredniego zjazdu indywidualnego z budynku Antares na jezdnię ul. Marynarskiej.
  Podczas konsultacji społecznych w sprawie rozbudowy ul. Marynarskiej projektant kompleksu usługowego – Marynarska 11, działka 16/9 – w imieniu Inwestora zadeklarował chęć współpracy. Naszym zdaniem dzięki tej deklaracji możliwe jest wykonanie jezdni lokalnej na przedłużeniu ul. Obrzeźnej, wzdłuż ul. Rzymowskiego i ul. Marynarskiej, nawet do ul. Postępu. Zapewni to obsługę przyległych działek, leżących pomiędzy ul. Rzymowskiego i ul. Postępu, oraz umożliwi likwidację zjazdów publicznych po południowej stronie ul. Marynarskiej. Nie będzie też wymagać wydłużenia istniejącej kładki dla pieszych w kierunku południowym.

  Odpowiedź Miejskiego Inżyniera Ruchu z dnia 18 września 2006r. Czytaj...